JAKIS-MUSIKAALI -HANKE

Jakomäkeen sijoittuvan musikaalihankkeen tavoitteena on jakomäkeläisten voimaannuttaminen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen. Tavoitteellinen työskentely, rohkaiseva palaute ja yhdessä aikaansaadut saavutukset vahvistavat minäkuvaa ja ryhmätyötaitoja. Hankkeen kokoavana tuotoksena syntyy jakomäkeläisten suunnittelema ja toteuttama musikaali.

Jakis -musikaali -hanke on osa Helsingin kulttuurikeskuksen kehittämää osallistavaa alueellista kulttuurityön mallia, ns. Helsingin mallia. Sen tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa. Vuoden 2016 aikana Pohjois-Helsingin Bändikoulu on järjestänyt Jakomäessä mm. jameja, katusoittoa, leiritoimintaa, yhteislaulua ja taidekerhotoimintaa.

Värisevät varpaat Jakomäessä-taideleirin riemua (KUVA: Hanna Kukorelli / HAM)

Värisevät varpaat Jakomäessä-taideleirin riemua (KUVA: Hanna Kukorelli / HAM)

Pohjois-Helsingin Bändikoulun opettajat musisoimassa Jakomäen kirjastossa

Pohjois-Helsingin Bändikoulun opettajat musisoimassa Jakomäen kirjastossa