RYTMIMAJAKKA-HANKE

Rytmimajakka oli Pohjois-Helsingin Bändikoulun, Meri-Helsingin musiikkiopiston, Kallion musiikkikoulun ja Vuosaaren musiikkikoulun yhteinen kehittämishanke, joka järjesti matalan kynnyksen bändikerhotoimintaa kouluilla ympäri Helsinkiä. Hankkeen tavoitteena oli tavoittaa taiteen perusopetuksen ulkopuolelle jäävät lapset ja nuoret, rikastuttaa koulujen kulttuuri- ja taideopetusta sekä tarjota lapsille mielekäs harrastus heille luontevassa paikassa eli omalla koululla.

Helsingin kaupungin Pohjois-Helsingin Bändikoululle myöntämä kehittämisavustus on päättynyt kevätlukukauden 2019 järjestämiseen. Hanke oli kolmevuotinen ja päättyi Pohjois-Helsingin Bändikoulun osalta kevätlukukauteen 2019.

Rytmimajakka PHB