RYTMIMAJAKKA-HANKE

Rytmimajakka on Pohjois-Helsingin Bändikoulun, Meri-Helsingin musiikkiopiston, Kallion musiikkikoulun ja Vuosaaren musiikkikoulun yhteinen kehittämishanke, joka järjestää matalan kynnyksen bändikerhotoimintaa kouluilla ympäri Helsinkiä. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa taiteen perusopetuksen ulkopuolelle jäävät lapset ja nuoret, rikastuttaa koulujen kulttuuri- ja taideopetusta sekä tarjota lapsille mielekäs harrastus heille luontevassa paikassa eli omalla koululla.

Helsingin kaupungin Pohjois-Helsingin Bändikoululle myöntämä kehittämisavustus on päättynyt  kevätlukukauden 2019 järjestämiseen. Hankkeen jatkumisen edellytyksiä selvitetään parhaillaan.

Rytmimajakka PHB